Puškarnica Zagreb > Uvjeti kupnje

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte, na adresu:
Puškarnica Zagreb d.o.o. Hribarov Prilaz 6a 10000 Zagreb
ili na e-mail adresu: puskarnica.zagreb@zg.t-com.hr.

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb Ilica 49/II, ili na http: //www.hok.hr/sud casti.

Ili

Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II, ili na
http: //www.hok.hr/centar za mirenje.
Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.