Puškarnica Zagreb > Uvjeti kupnje

Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE

Puškarnicazagreb.hr Internet stranice www.puskarnicazagreb.hr mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem puškarnicazagreb.hr Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.

Isporučitelj naručene robe je Puškarnica Zagreb d.o.o. iz Zagreba.

Puškarnica Zagreb d.o.o. putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u web ponudi. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju.

Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, te akcijama i popustima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije sprovođenje narudžbi.
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) i u eurima (€), s PDV-om.
Naše kupce upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Puškarnica Zagreb d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Puškarnica Zagreb d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Puskarnicazagreb.hr internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Puškarnica Zagreb d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Puskarnicazagreb.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Puskarnicazagreb.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Puskarnicazagreb.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Puškarnica Zagreb d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Puskarnicazagreb.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Puskarnicazagreb.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Puškarnica Zagreb d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Puskarnicazagreb.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Puškarnica Zagreb d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Puskarnicazagreb.hr

- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe bez registracije na Puskarnicazagreb.hr

- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01/ 6624-245 telefonske linije ili putem elektroničke pošte zaprimljene na puskarnica.zagreb@zg.t-com.hr.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Puškarnica Zagreb d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Puškarnica Zagreb d.o.o. i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

- ako proizvod nije u prvotnom stanju: oštečen ili korišten sa vidljivim tragovima korištenja,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Puškarnica Zagreb d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Puškarnica Zagreb d.o.o., Hribarov Prilaz 6a, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na puskarnica.zagreb@zg.t-com.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (PREUZMITE OVDJE) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Puškarnica Zagreb d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Puškarnica Zagreb d.o.o., odnosno Puskarnicazagreb.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Puškarnica Zagreb d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Puškarnica Zagreb d.o.o., Hribarov Prilaz 6a 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Puškarnica Zagreb d.o.o., odnosno puskarnicazagreb.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/6620-245 ili se javi na puskarnica.zagreb@zg-t-com.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Puškarnica Zagreb d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Puškarnica Zagreb d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

U slučaju povrata odjeća i obuća moraju biti vračeni u originalnom pakiranju, te uklonjene sve nečistoće. u protivnom nećemo biti u mogučnosti prihvatiti povrat iste.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiv je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i u eurima (€). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena na otpremnici koja će biti poslana zajedno sa proizvodom i računu koji će biti isporučen naknadno.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: puskarnica.zagreb@zg.t-com.hr ili na telefonski broj 01/6620-245 kako bi naši djelatnici pomogli u realizaciji narudžbe.

Moguća je kupnja bez registracije nakon što je kupac pročitao i prihvatio opće odredbe.

III) Dostava i uvjeti dostave

a) troškovi dostave po teritoriju Republike Hrvatske iznose 60,00 kn (7,96€) a dostavu obavlja GLS kurirska služba. Krajnjem korisniku će biti naplačena kod preuzimanja robe.

b) isporuka sa Puškarnica Zagreb d.o.o. webshopa vrši se isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

c) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 1-3 radna dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima međugradske isporuke GLS-a.

d) rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti nešto duži 2-4 radna dana, u skladu s rokovima međugradske isporuke GLS-a.

e) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaki Vaš naručeni proizvod pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom. Tako da ne morate brinuti, stići će u urednom/neoštećenom stanju.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Puskarnicazagreb.hr, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na puskarnica.zagreb@zg.t-com.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Puskarnicazagreb.hr vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Puskarnicazagreb.hr.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Puskarnicazagreb.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

c) Plaćanje na rate i to karticama izdane od PBZ banke, Zagrebačke banke i Erste banke. Plaćanje na rate izvodi se odabirom WSPAY servisa prilikom odabira načina plaćanja.

d) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Puskarnicazagreb.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

e) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Puskarnicazagreb.hr na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

Napomena: plaćanje inozemnim karticama nije moguće.

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Puškarnica Zagreb d.o.o.

VI) Cijene iskazane na www.puskarnicazagreb.hr webshopu

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
  1. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.
  1. Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna .

 ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Puskarnicazagreb.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Puskarnicazagreb.hr internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Puskarnicazagreb.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Puskarnicazagreb.hr.

Puskarnicazagreb.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Puskarnicazagreb.hr. Puskarnicazagreb.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Puskarnicazagreb.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Puskarnicazagreb.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Puskarnicazagreb.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Puskarnicazagreb.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Puskarnicazagreb.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

KOMUNIKACIJA PUSKARNICAZAGREB.HR S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Puskarnicazagreb.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

VII) Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža internet trgovina Puskarnicazagreb.hr ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama.Puškarnica Zagreb d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Dostupnost Puskarnicazagreb.hr Internet prodavaonice – online web trgovine

Dostupnost online web trgovine je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako Vam Puškarnica Zagreb d.o.o. nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, Puškarnica Zagreb d.o.o. ne može grarantirati da će usluge na Puskarnicazagreb.hr odgovarati Vašim potrebama.
Puškarnica Zagreb d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled dizajna pakiranja. Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na puskarnica.zagreb@zg.t-com.hr kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na Puskarnicazagreb.hr internet trgovine ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja

VIII) Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Puskarnicazagreb.hr Internet prodavaonice je zaštićen i Puškarnica Zagreb d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Puskarnicazagreb.hr stranicama trebate prethodno kontaktirati Puškarnica Zagreb d.o.o. na puskarnica.zagreb@zg.t-com.hr.

JAMSTVO I SERVIS

Za naše proizvode za koje izdajemo jamstveni list imamo osiguran servis kod ovlaštenih servisera, a jamstvo vrijedi 24 mjeseca osim ako nije drugačije navedeno.

KONTAKT

Puškarnica Zagreb d.o.o. za trgovinu i usluge
Hribarov prilaz 6a (Poslovni centar Dugave Oktogon) , 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 37603300909
MBS: 02054248

Žiro račun u ZABA-i: 2360000-1102166806
Žiro račun u PBZ-u: 2340009-1110216122

Kontakt:

tel: 01 6620 245
fax: 01 6620 245
e-mail: puskarnica.zagreb@zg.t-com.hr

Članovi Uprave: Neven Kušek

Temeljni kapital: 74.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Puškarnica Zagreb društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak - petak 09-19 sati
subotom i nedjeljom ne radimo