Seeland etui za streljivo
19,91 €
19,91 € 19.91 EUR
150,01 kn
150,01 kn
Seeland etui za karabinsku municiju kapaciteta 6 komada.
Dörr etui za streljivo
10,49 €
10,49 € 10.49 EUR
79,04 kn
79,04 kn
Etui za 5 komada streljiva.
Fritzmann kombinirani etui
14,60 €
14,60 € 14.6 EUR
110,00 kn
110,00 kn
Fritzman kombinirani etui za 3 komada karabinskog streljiva i 4 komada sačmenog streljiva. Može se staviti na remen.
Fritzmann etui za karabinsko streljivo
14,60 €
14,60 € 14.6 EUR
110,00 kn
110,00 kn
Fritzman kombinirani etui za 7 komada karabinskog streljiva. Može se staviti na remen.
Fritzmann etui za karabinsko streljivo
14,60 €
14,60 € 14.6 EUR
110,00 kn
110,00 kn
Fritzman kombinirani etui za 7 komada karabinskog streljiva. Može se staviti na remen.